Ga naar je domeinoverzicht bij Versio en klik op het domein, je ziet dan dit overzicht:

Klik op Nameservers instellen (en zorg dat het DNS beheer knopje erboven op UIT staat).

Haal de bestaande nameservers weg en vul dan twee nameservers in: ns1.w103c1.goedkopewpwebhosting.nl en ns2.w018c1.goedkopewpwebhosting.nl

Klik op opslaan en wacht tot je dit ziet: